Hybrydowy model miejsca pracy pozostanie już z nami na zawsze.

Zgodnie z badaniami ponad połowa pracowników zdalnych powiedziało, że rozważy przejście na pracę hybrydową w nadchodzącym roku. Wśród pracowników hybrydowych ponad 50 procent stwierdziło, że rozważyłoby przejście do pracy zdalnej.

Czas znaleźć narzędzia, które pomogą Ci zarządzać złożonymi hybrydowymi środowiskami pracy. Firmy wyposażone w najlepsze rozwiązania do obsługi tych środowisk mogą zwiększyć zaangażowanie i wkład pracowników, niezależnie od tego, gdzie, kiedy i jak pracują.

Ponieważ praca hybrydowa staje się nową normą, organizacje muszą znaleźć sposób na połączenie kultury, technologii i przestrzeni. IFK 365 wdraża rozwiązania, które pomagają swoim klientom ewoluować do środowiska hybrydowego i zdobywać przewagę na rynku.

Modern Workplace

  • Endpoint Management
  • Hybrid Meetings and Rooms
  • Microsoft 365 Digital Workforce
  • Microsoft Viva
  • Microsoft Viva Insights
  • Modernize Communications
  • NextGen Windows
  • Microsoft Intune
  • Collaborative Apps
  • Enable Frontline

Pomożemy Ci zaplanować, wdrożyć, skonfigurować i zabezpieczyć czat, aplikacje, kanały, spotkania, konferencje audio/wideo, wydarzenia na żywo, rozmowy telefoniczne i urządzenia z certyfikatem Microsoft Teams w usłudze Microsoft Teams.

Skonfigurujemy Microsoft Teams Phone z łącznością PSTN za pomocą routingu bezpośredniego, Operator Connect i planów telefonicznych Microsoft Teams.

Inteligentne zabezpieczenia punktów końcowych

Chroń organizacje przed nowoczesnymi zagrożeniami dzięki inteligentnej infrastrukturze.

Łatwe wdrażanie i zarządzanie

Pomóż przyspieszyć proces wdrażania dzięki bezproblemowemu wdrożeniu.

Najnowsza technologia

Zapewnij najnowsze funkcje oprogramowania do zarządzania punktami końcowymi dzięki pomocy i rekomendacjom w produkcie.

Proaktywne spostrzeżenia

Uzyskaj proaktywne informacje, które pomogą w obniżeniu kosztów.